EDGAR HONETSCHLÄGER

Beijing Holiday

Vue de l’exposition Edgar Honetscgläger – Edopolis
Casino Luxembourg - Forum d’Art Contemporain, 27/06/2009 - 06/09/2009

Edgar Honetschläger
Beijing Holiday, 2007, Beijing/Tokyo/Taipei/Vienna
Projection vidéo couleur, son, 13 min
Yuan From Heaven, 2007, Vienna
Crayon, aquarelle et or sur papier, 265 x 470 cm
Son Mei-Ling/Madame Tchang Kaï-Check, 2006, Beijing
Mannequin, 140 x 75 x 43 cm
Jade Cabbage, 2007, Tokyo
Crayon et aquarelle sur toile, 93 x 68 cm
Collection Mudam Luxembourg
Acquisitions 2009
© Photo : Jessica Theis – Blue Box Design

Enduring Freedom

Vue de l’exposition Edgar Honetscgläger – Edopolis du 27/06/2009 - 06/09/2009 au Casino Luxembourg - Forum d’Art Contemporain
© Photo : Jessica Theis – Blue Box Design
AMaking-of / Production shot
Courtesy Charim Galerie Wien / Edoko Institute / Ribo Ltd. Tokyo
© Photo : Edgar Honetschläger

Edgar Honetschläger

Enduring Freedom, 2002, Vienna
Installation vidéo couleur, son
4 min
Lit, 4 dessins graphite et crayon gras sur papier
Collection Mudam Luxembourg
Donation 2009 - L'artiste

.art

D’Wierk Beijing Holiday vum éisterräichesche Kënschtler Edgar Honetschläger an der Emissioun .art op RTL.