Visites Jours Fériés

MAY 2019
 
 
 
 

Christi Himmelfahrt

Fir d’Feierdeeg proposéiert de Mudam eng speziell Visitt op Lëtzebuergesch vun senger Sammlung an sengen Ausstellungen

VISITES JOURS FÉRIÉS

30/05/2019 16h00-16h45

Päischtméindeg

Fir d’Feierdeeg proposéiert de Mudam eng speziell Visitt op Lëtzebuergesch vun senger Sammlung an sengen Ausstellungen

VISITES JOURS FÉRIÉS

10/06/2019 16h00-16h45

Nationalfeierdag

Fir Nationalfeierdag proposéiert de Mudam eng speziell Visitt op Lëtzebuergesch vun sengen Ausstellungen.

VISITES JOURS FÉRIÉS

23/06/2019 16h00-16h45