MAT BOMA A BOPA

LU
27/05/2019 15h00-15h45
Share
 
© Photo : Mudam Luxembourg

Des Visite mat Guide ass extra fir Kanner an hier Grousseltere gemaach. Entdeckt zesummen d'Konschtwierker am Mudam.

Fir Kanner ab 6 Joer.
Op Lëtzebuergesch.
Gratis fir d’Kanner.
Normalen Entrée fir d’Grousselteren.

Aschreiwung:
visites@mudam.lu
t + 352 45 37 85 531

TOUR (AGE 6-12)

Free 45 minutes tour
For 6 year olds and more

Free entrance for children

In English on demand: visites@mudam.lu

Contact
t + 352 45 37 85 531
visites@mudam.lu
www.mudam.lu/mudamini
Become a Mudamini!