VISITT OP LËTZEBUERGESCH

Autres dates disponibles
Share
 
Vue de l’exposition João Penalva, Mudam Luxembourg, 2018 © Photo : Marion Dessard 

Féierung duerch d'Ausstellungen. Fir eenzel Visiteuren a kleng Gruppen. (Max. 5 Léit)

Gratis Visitt
Dier bezuelt nëmmen den Entrée
Keng Reservatioun néideg

Mudam Café
No dëser Visitt kenn Dier am Mudam Café e (Weekend), e Mëttegiessen oder Kaffi a Kuch bestellen.
Heifir léiwer reservéieren: t +352 45 37 85 970

FÜHRUNGEN

Regelmäßig finden kostenlose Führungen für Einzelbesucher oder kleine Gruppen (max. 5 Personen) statt. Kostenlose Führungen. Eintritt ausgeschlossen. Ohne Buchung.

Mudam bietet Ihnen verschiedene regelmäßige und zu buchende Führungen an. Mehr unter Besucher.

Kontakt:
Mudam Publics
t +352 45 37 85 531
visites@mudam.lu