MUDAM Logo

MUDAMINI (3-12 ANS)

JANUARY 2012
 
 
 
 
 

Féierung fir Kanner

Fir Kanner ab 6 Joer. Op Lëtzebuergesch an Däitsch.

TOUR (6-12 ANS)

21/01/2012 15h00-15h45
 

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

info@mudam.lu

Nous trouver

Accueil
+352 45 37 85-960

Standard administratif
+352 45 37 85-1

Visites guidées
+352 45 37 85-531
visites@mudam.lu

Mudam Boutique
+352 45 37 85-980

Mudam Café
+352 45 37 85-970