MUDAM Logo

MUDAMINI (AGE 3-12)

SEPTEMBER 2014
 
 
 
 

Mat Boma a Bopa

LU

Des Visite op Lëtzebuergesch ass extra fir Kanner an hier Grousseltere gemaach

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

01/09/2014 15h00-15h45

Visite Enfants

FR

Visite en français pour enfants à partir de 6 ans de la collection et des expositions au Mudam

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

03/09/2014 15h00-15h45

Féierung fir Kanner

LU/DE

Féierung op Lëtzebuergesch an Däitsch fir Kanner ab 6 Joer vun der Sammlung an den Ausstellungen am Mudam

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

04/09/2014 15h00-15h45

Blablabla!

(FR/EN)

Discover our exhibitions through activities around narration in contemporary art

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

05/09/2014 15h00-16h30
Autres dates

Et wor emol...

LU

Märercher fir Kanner vun 3-5 Joer, mat Hëllef vu Wierker am Musée illustréiert

LITTLE ONES (AGE 3-5)

MUDAM SUMMER PROJECT

06/09/2014 10h00-11h00
Autres dates

Mat Boma a Bopa

LU

Des Visite op Lëtzebuergesch ass extra fir Kanner an hier Grousseltere gemaach

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

08/09/2014 15h00-15h45

Visite Enfants

FR

Visite en français pour enfants à partir de 6 ans de la collection et des expositions au Mudam

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

10/09/2014 15h00-15h45

Féierung fir Kanner

LU/DE

Féierung op Lëtzebuergesch an Däitsch fir Kanner ab 6 Joer vun der Sammlung an den Ausstellungen am Mudam

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

11/09/2014 15h00-15h45

Blablabla!

(LU/DE)

Entdeckung der Ausstellungen mit Aktivitäten zur Erzählung in der zeitgenössischen Kunst

TOUR (AGE 6-12)

MUDAM SUMMER PROJECT

12/09/2014 15h00-16h30
Autres dates

Once upon a time...

EN

Fairy tales for children, illustrated by art works on show

LITTLE ONES (AGE 3-5)

MUDAM SUMMER PROJECT

13/09/2014 10h00-11h00
Autres dates
 

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

info@mudam.lu

Nous trouver

Accueil
+352 45 37 85-960

Standard administratif
+352 45 37 85-1

Visites guidées
+352 45 37 85-531
visites@mudam.lu

Mudam Boutique
+352 45 37 85-980

Mudam Café
+352 45 37 85-970