MUDAM Logo

FÜHRUNGEN

JANUARY 2017
 
 
 
 
 

Tour in English

Guided tour of the exhibitions. For individual visitors and small groups. (max. 5 people)

FÜHRUNGEN

25/01/2017 19h00-19h30

Visite op Lëtzebuergesch

Féierung duerch d'Ausstellungen. Fir eenzel Visiteuren a kleng Gruppen. (Max. 5 Léit)

FÜHRUNGEN

28/01/2017 11h00-11h30

Führung auf Deutsch

Führung durch die Ausstellungen. Für Einzelbesucher und kleine Gruppen. (Max. 5 Personen)

FÜHRUNGEN

28/01/2017 15h00-15h30

Visite en français

Visite guidée des expositions. Pour visiteurs individuels et petits groupes. (max. 5 personnes)

FÜHRUNGEN

28/01/2017 16h00-16h30

Führung auf Deutsch

Führung durch die Ausstellungen. Für Einzelbesucher und kleine Gruppen. (Max. 5 Personen)

FÜHRUNGEN

29/01/2017 15h00-15h30

Visite en français

Visite guidée des expositions. Pour visiteurs individuels et petits groupes. (max. 5 personnes)

FÜHRUNGEN

29/01/2017 16h00-16h30

Tour in English

Guided tour of the exhibitions. For individual visitors and small groups. (max. 5 people)

FÜHRUNGEN

29/01/2017 11h00-11h30

Tour in English

Guided tour of the exhibitions. For individual visitors and small groups. (max. 5 people)

FÜHRUNGEN

01/02/2017 19h00-19h30

Visite op Lëtzebuergesch

Féierung duerch d'Ausstellungen. Fir eenzel Visiteuren a kleng Gruppen. (Max. 5 Léit)

FÜHRUNGEN

04/02/2017 11h00-11h30

Führung auf Deutsch

Führung durch die Ausstellungen. Für Einzelbesucher und kleine Gruppen. (Max. 5 Personen)

FÜHRUNGEN

04/02/2017 15h00-15h30
 

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

info@mudam.lu

Nous trouver

Accueil
+352 45 37 85-960

Standard administratif
+352 45 37 85-1

Visites guidées
+352 45 37 85-531
visites@mudam.lu

Mudam Boutique
+352 45 37 85-980

Mudam Café
+352 45 37 85-970