MUDAM Logo

MUDAMINI (ALT. 3-12)

JANUARY 2017
 
 
 
 
 

Monochromania

RUND UM DAS WERK VON: CRISTINA LUCAS

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
19.01.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
25.01.2017, 15.00-17.00p Uhr 6-12 Jahre
26.01.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

25/01/2017 15h00-17h00
Autres dates

Monochromania

RUND UM DAS WERK VON: CRISTINA LUCAS

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
19.01.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
25.01.2017, 15.00-17.00p Uhr 6-12 Jahre
26.01.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

26/01/2017 14h30-16h30
Autres dates

Foam, Form, Fun

RUND UM DAS WERK VON: TONY CRAGG

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
09.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
15.02.2017, 15.00-17.00 Uhr 6-12 Jahre
16.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre
22.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
23.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

09/02/2017 14h30-16h30
Autres dates

Foam, Form, Fun

RUND UM DAS WERK VON: TONY CRAGG

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
09.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
15.02.2017, 15.00-17.00 Uhr 6-12 Jahre
16.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre
22.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
23.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

15/02/2017 15h00-17h00
Autres dates

Foam, Form, Fun

RUND UM DAS WERK VON: TONY CRAGG

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
09.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
15.02.2017, 15.00-17.00 Uhr 6-12 Jahre
16.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre
22.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
23.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

16/02/2017 14h30-16h30
Autres dates

Mat Boma a Bopa

LU

Des Visite op Lëtzebuergesch ass extra fir Kanner an hier Grousseltere gemaach.

TOURS (ALT. 6-12)

20/02/2017 15h00-15h45
Autres dates

Foam, Form, Fun

RUND UM DAS WERK VON: TONY CRAGG

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
09.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
15.02.2017, 15.00-17.00 Uhr 6-12 Jahre
16.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre
22.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
23.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

22/02/2017 14h30-16h30
Autres dates

Foam, Form, Fun

RUND UM DAS WERK VON: TONY CRAGG

Mudam bietet jeden Monat einen Workshop im Zusammenhang mit den aktuellen Ausstellungen an.
09.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
15.02.2017, 15.00-17.00 Uhr 6-12 Jahre
16.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre
22.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 9-12 Jahre
23.02.2017, 14.30-16.30 Uhr 6-8 Jahre

WORKSHOP (ALT. 6-12)

MUDAM PAVILLON

23/02/2017 14h30-16h30
Autres dates

Once upon a time...

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EXHIBITION: TONY CRAGG

Fairy tales for children, illustrated by artworks on show.

DIE KLEINSTEN (ALT. 3-5)

04/03/2017 10h00-11h00

Et wor emol...

AM KADER VUN DER AUSSTELLUNG: TONY CRAGG

Märercher fir Kanner vun 3-5 Joer, mat Hëllef vu Wierker am Musée illustréiert.

DIE KLEINSTEN (ALT. 3-5)

11/03/2017 10h00-11h00
Autres dates
 

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

info@mudam.lu

Nous trouver

Accueil
+352 45 37 85-960

Standard administratif
+352 45 37 85-1

Visites guidées
+352 45 37 85-531
visites@mudam.lu

Mudam Boutique
+352 45 37 85-980

Mudam Café
+352 45 37 85-970